اسپرم قوی و سالم

Dec 29, 2020 · متخصصان تعداد اسپرم های سالم را 15 میلیون در میلی لیتر یا حداقل 39 میلیون در هر انزال می دانند و در واقع تعدادوکیفیت اسپرم در باروری نقش بسزایی دارد. یک مرد باید روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک مصرف کند

2023-01-27
    امثل ع الطب النبوي القرفه
  1. مزایا و نتایج سمناکس : این کپسولها
  2. تقویت و افزایش اسپرم و تخمک با تغذیه
  3. ۱