جرح و تعدیل

نگارنده در این پژوهش با بررسی ألفاظ و مصطلحات رجال شناسان و نیز برداشت حدیث پژوهان و شارحان اصطلاحات رجالی در دوره های بعد، معنا، مفهوم و دلالت بسیاری از ألفاظ جرح و تعدیل را در کتاب های رجالی . Jul 24, 2019 · جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن

2023-02-03
    الفقرة ج في نظام العمل
  1. الجرح و التعدیل
  2. تعریف علم جرح و تعدیل
  3. موارد و مهلت آن